Greek Arabic Dutch English German Italian Portuguese Swedish

Την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία EBITDA από το 2010 εμφάνισε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ το 2020, παρά τις συνθήκες πανδημίας που επικράτησαν σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης του ομίλου. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 286,2 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,1%, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικότητας που σημείωσαν αρκετές αγορές, του ελέγχου των δαπανών και του ευνοϊκού ενεργειακού κόστους, καθώς το μεγαλύτερο διάστημα του 2020 επικράτησε περιωάλλον χαμηλών τιμών του πετρελαίου. 

Σε σχετική δήλωσή του χθές ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ανέφερε ότι "κατορθώσαμε να βελτιώσουμε τα οργανικά μας αποτελέσματα και να επιτύχουμε την πρόοδό μας προς τους στρατηγικούς στόχουνς του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης".

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διατηρήθηκε σταθερός και διαμορφώθηκε σε 1,6 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση να σημειώνει ότι οι συνέπειες της πανδημίας ήταν σφώς λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικής ύφεσης. Ως εκ τούτου, στην πλειονότητα των αγορών, οι πωλήσεις του Ομίλου σημείωσαν θετικές τάσεις, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις τσιμέντου να εμφανίσουν αύξηση κατά 1% σε σχέση με το 2019, σε 17,1 εκατ. τόνους, ενώ άνοδο κατά 3% σημείωσαν και οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος σε 5,4 εκ. κυβικά μέτρα. Αντίστοιχα αύξηση κατά 5% σε 20 εκ. τόνους κατέγραψαν και οι πωλήσεις αδρανών υλικών.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 97% σε 1,5 εκ. ευρώ, από κέρδη 50,9 εκ. ευρώ το 2019, λόγω σημαντικών λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων που αοφορύν στην Αίγυπτο. Στη συγκεκριμένη αγορά, η εταιρεία προχώρησε στην πλήρη απομείωση υπεραξίας ύψους 46,6 εκ. ευρώ και στον αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους 17,3 εκ. ευρώ. Χωρίς τις εν λόγω έκτακτες επιβαρύνσεις, η καθαρή κερδοφορία μετά παό φόρους θα είχε ανέλθε σε 65,4 εκ. ευρώ, παρά  μάλιστα το γεγονός ότι η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και της αιγυπτιακής λίρας είχε αρνητική επίδραση 13,2 εκ. ευρώ στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Στον αντίπδα, αύξηση κατά 50,2 εκ. ευρώ σημείωσαν οι ταμειακές ροές του Ομίλου το 2020, καθώς ανήλθαν σε 225,3 εκ. ευρώ, λόγω των υφηλότερων κερδών EBITDA, της μείωσης των επενδυτικών δαπανών σε 84,3 εκ. ευρώ (από 109,3 εκ. ευρώ το 2019) και της μείωσης των κεφαλαίων κίνησης. Έτσι, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου υποχώρησε κατά 155,2 εκ. ευρώ σε 684,4 εκ. ευρώ. Παράλληλα, η διοίκηση αποφάσισε να ενεργοποιήσει την απόφαση των μετόχων της 13ης Μαΐου του 2019 για επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ/μετοχή σε όλοςυ τους μετόχους της εταιρείας. Με βάση τον αριθμό τωμ μετοχών (82.447.868) προκύπτει ότι το ύψος της επιστροφής θα αγγίξει τα 32,9 εκ. ευρώ. Δικαιούχοι θα είναι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, με την είσπραξη να ορίζεται για τις 2 Ιουλίου 2021.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2021, στην ελληνική αγορά, η διοίκηση του Ομίλου ανέφερε ότι αναμένεται να συνεχιστούν και το 2021 οι θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν έως τώρα. "Οι σχετιζόμενες με τις κατοικίες κατασκευές, αλλά και πολλά περιφερρειακά έργα υποδομών -αυτοκινητόδρομοι και λιμένες ανά τη χώρα καθώς και άλλα έργα στην Αττική-, τα οποία υλοποιούνται με τη βοήθεια των υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης, θα τροφοδοτήσουν τη ζήτηση", σημειώνεται χαρακτηριστικά. Το 2020, ο τομέας Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης παρουσίασε ετήσια έσοδα 247 εκ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα κατά 0,7%, χάρη στην ανάκαμψη που καταγράφηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 5,3 εκ. σε 17 εκ., παρά την πρόβλεψη απομείωσης ενεργητικού κατά 7 εκ.

Στην αγορά των ΗΠΑ, το 2021 προβλέπεται άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας, καθώς θα επιταχύνεται ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Παράλληλα η διοίκηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ εκτιμά ότι "χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση και στο αναμενόμενο νέο πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οικονομία των ΗΠΑ είναι έτοιμη να ανακάμψει δυναμικά και να φτάσει στα προ της πανδημίας επίπεδα". Το 2020, η θυγατρική στις ΗΠΑ εμφάνισε οριακά χαμηλότερα έσοδα σε 938 εκ. ερυώ (-1,5%), ενώ τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 1,8% σε 176 εκ. ευρώ.