Greek Arabic Dutch English German Italian Portuguese Swedish

Στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, βασική παράμετρος είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας τους. Η ΕΥΔΑΠ, διαχειριζόμενη τον κύκλο του νερού, προστατεύει τα υδάτινα οικοσυστήματα στις περιοχές όπου ασκεί τις δραστηριότητές της.

Ταμιευτήρες – σημαντικά υγροτοπικά οικοσυστήματα

Η διαχείριση των ταμιευτήρων γίνεται με βασικό στόχο την ποσοτική επάρκεια των νερού αλλά και την διατήρηση της ποιότητας τους. Ο βασικός ρόλος τους είναι αυτός της αποθήκευσης υψηλής ποιότητας νερού για την ύδρευση της πρωτεύουσας, αποτελούν όμως και σημαντικά οικοσυστήματα:

  • Η φυσική λίμνη Υλίκη, πηγή υδροληψίας για το Υδροδοτικό Σύστημα της Πρωτεύουσας, αποτελεί περιοχή του δικτύου προστασίας της Φύσης Natura 2000.
  • Η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα, ο πρώτος ταμιευτήρας του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής και ένας σημαντικός υγροβιότοπος.
  • Ο ταμιευτήρας του Μόρνου και ο ταμιευτήρας του Ευήνου σημαντικά υγροτοπικά οικοσυστήματα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Για τη διατήρηση της συνέχειας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, η ΕΥΔΑΠ ανέθεσε σε μελετητές, σε συνεργασία και με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την διερεύνηση της δυνατότητας διατήρησης μιας ελάχιστης ροής, που ονομάζεται «οικολογική παροχή», στα ποτάμια οικοσυστήματα κατάντη των φραγμάτων. Η ελάχιστη αυτή απαιτούμενη ροή είναι σύμφωνη με την νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους αλλά και τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στην περιβαλλοντική διαχείριση των ταμιευτήρων.

Στο φράγμα του Μαραθώνα ήδη έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να αυξηθεί η παραμένουσα παροχή κατάντη του φράγματος του Μαραθώνα σε 25 l/sec. Η λίμνη του Μαραθώνα αποτελεί έναν σημαντικό υγρότοπο, και λόγω της θέσης του κοντά στην πρωτεύουσα, με αξίες αναψυχής αλλά και εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης του κοινού.

Το ποτάμιο οικοσύστημα κατάντη του φράγματος του Μόρνου βρίσκεται σε καλή κατάσταση, λόγω συνεχούς ροής επιφανειακών υδάτων στην κοίτη του ποταμού. Η ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί συστηματικά την οικολογική και χημική κατάστασή του εφαρμόζοντας πρόγραμμα υδρομορφολογικών, φυσικοχημικών, βιολογικών και χημικών μετρήσεων. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα τεκμηριώνουν την καλή οικολογική και χημική κατάσταση ενώ η συνεχής παρακολούθηση που διενεργείται θα επιβεβαιώνει τα παραπάνω.

Στον ποταμό Εύηνο, το νεότερο ταμιευτήρα, έχει προβλεφθεί «οικολογική παροχή» της τάξης του 1 m3 /sec. Τα παραποτάμια οικοσυστήματα κατάντη του φράγματος διατηρούν τη φυσιογνωμία τους και την σημαντική βιοποικιλότητα τους.