Greek Arabic Dutch English German Italian Portuguese Swedish

H 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, για την ΕΥΔΑΠ όμως η ευαισθητοποίηση και η δράση σε θέματα νερού αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα, αναγνωρίζοντας την αξία του ως πηγή ζωής, σύμμαχο για τη διαβίωσή μας και ασπίδα προστασίας για την υγεία μας.

Βασικός πυλώνας της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού είναι η επίτευξη του Στόχου 6 Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η αρχή “Νερό και Αποχέτευση για όλους μέχρι το 2030”. Ένα βήμα πιο κοντά προς την κατεύθυνση αυτή, κάνει φέτος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τη θεματική του 2022 “Υπόγεια Νερά - Κάνοντας το αόρατο ορατό”, υπενθυμίζοντας μας πως τα υπόγεια ύδατα μπορεί να είναι αόρατα, αλλά η επίδρασή τους είναι ορατή παντού. 

Ένας από τους πολυτιμότερους θησαυρούς που κρύβει μέσα του ο πλανήτης μας, είναι τα αποθέματα γλυκού νερού. Σημαντικό ποσοστό αυτών, βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (υπέδαφος) ανάμεσα σε γεωλογικούς σχηματισμούς, οι οποίοι τα συγκρατούν. Σήμερα, περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού εξαρτάται άμεσα από τα υπόγεια ύδατα για την παροχή πόσιμου νερού.

Παράλληλα, τα υπόγεια ύδατα παίζουν καθοριστικό ρόλο στις καθημερινές ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως η πρωτογενής παραγωγή (γεωργία και κτηνοτροφία), στην οποία όμως παρατηρείται αύξηση της εκμετάλλευσης των υπόγειων νερών. Αυτό συμβαίνει λόγω της υπεράντλησης, όπου η χρήση υπερβαίνει την ανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, από βροχή και χιόνι, με αποτέλεσμα τη μείωση υπόγειων αποθεμάτων σε νερό, τη σταδιακή καθίζηση του υδροφόρου ορίζοντα και τα συνεπακόλουθα φαινόμενα ερημοποίησης και υποβάθμισης. Αντίστοιχα, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, καταλήγουν στο υπέδαφος οι οποίες ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων, υποβαθμίζοντας δραστικά την ποιότητά τους ενώ η λειτουργία βόθρων, που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι απορροφητικοί, επιβαρύνει με ρυπαντικό φορτίο τα υπόγεια ύδατα.

Καθώς η κλιματική κρίση επιδεινώνεται, ο ΟΗΕ θίγει τη σημασία των “αόρατων” νερών με στόχο την επιτάχυνση των δράσεων για την προστασία και αποκατάστασή τους.

Η ΕΥΔΑΠ εκπονεί έργα διαχειριστικού σχεδιασμού στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, βασισμένα στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και στρατηγικής σημασίας, στα οποία αντικατοπτρίζεται η χάραξη πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ευρύτερης περιοχής.

Οι διεθνείς πολιτικές καταδεικνύουν όλο και περισσότερο την ανάγκη παραγωγής και επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου νερού, από επεξεργασία λυμάτων, ως μια εναλλακτική λύση για την κάλυψη σε νερό. Η μέθοδος αυτή συνιστά μια αποτελεσματική τακτική για την προστασία του περιβάλλοντος, εξισορροπεί τον εξορθολογισμό των εκμεταλλεύσεων και ανταποκρίνεται άμεσα στο ζήτημα των αποθεμάτων νερού.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ ΚΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ Η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει τεχνολογικές λύσεις αιχμής και υψηλή τεχνογνωσία στα ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής, με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, που θα διασφαλίσουν στο μέγιστο, οφέλη για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, ο υποβαθμισμένος υπόγειος υδροφορέας θα εμπλουτιστεί και θα ανανεωθεί με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών των ΚΕΛ για αρδευτικές ανάγκες γεωργικών εκτάσεων, αστικών και περαστικών περιοχών των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, επιφέροντας μείωση των αντλήσεων των υπογείων υδάτων.

Ακόμη, με σεβασμό στον άνθρωπο και δέσμευση για ένα καλύτερο μέλλον, η λειτουργία των έργων αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής θα επιτύχει την δραστική μείωση λειτουργίας βόθρων και κατ’ επέκταση η πηγή ρύπανσης από παθογόνους μικροοργανισμούς θα τεθεί υπό έλεγχο, ως προς την συγκέντρωση και την κινητικότητά τους, θωρακίζοντας την υγεία περισσότερων από 400.000 πολιτών. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, οι κάτοικοι της περιοχής θα απαλλαχθούν ταυτόχρονα, από το οικονομικό κόστος εκκένωσης των βόθρων. Προστατεύοντας συνολικά το οικοσύστημα της περιοχής, η υλοποίηση των έργων αναμένεται να αναβαθμίσει τις κολυμβητικές ακτές, με άμεσες θετικές συνέπειες και στην αλιεία.

Ο διαχειριστικός σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική περιλαμβάνει έργα από τον Μαραθώνα μέχρι την Παλλήνη κι έως τον Δήμο Σαρωνικού, με τα οποία θα επιτευχθεί η συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και η απαλλαγή από τα πρόστιμα που καταβάλλονται έως τώρα, λόγω της βασικής αυτής έλλειψης υποδομής αποχέτευσης και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στους δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Τέλος, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος θα λειτουργεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης, στο οποίο θα υλοποιούνται προγράμματα πιλοτικών εφαρμογών για την βέλτιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νερού, δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης καθώς και περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις.

Μάθετε περισσότερα στο: https://katharonero.eydap.gr/

 

 

<